dkorzysz.pl
dkorzysz.pl
UDOSTĘPNIJ:  
fb icon tweeter icon

Do czego potrzebne są badania gruntu?

Autor: Korzysz

Warunki gruntowe stanowią największe zagrożenie dla każdego projektu budowlanego. Dokumentacja budowlana i dokumentacja przypadków budowlanych pokazuje, że warunki gruntowe są często przyczyną dużych kosztów i przekroczeń czasowych. Jednakże badania gruntu dostosowane do specyficznych potrzeb terenu budowy mogą zmniejszyć te zagrożenia geotechniczne. Ponadto odpowiednie badania gruntu mogą pomóc zaoszczędzić wydatki, umożliwiając wykonawcom przewidzenie problemu, zanim stanie się on zbyt kosztowny.

badania gruntu

Profesjonalni geodeci dostarczają własne urządzenia i zasoby zdolne do wykonywania różnorodnych technik badawczych poprzez miękkie, powierzchowne złoża po twarde podłoże skalne, dostosowane do każdej wielkości projektu. Badanie zwykle obejmuje zarówno aspekty geotechniczne, jak i geoekologiczne.

W skład multidyscyplinarnych zespołów wchodzą inżynierowie, geolodzy, geolodzy, naukowcy zajmujący się ochroną środowiska, wiertnicy i technicy, którzy mogą podejmować się wszystkich aspektów badań naziemnych i prac rekultywacyjnych. Zespół, z których wiele posiada status biegłego rewidenta, może doradzać w zakresie odpowiednich metod dla poszczególnych projektów, począwszy od małych badań krajowych, takich jak rozbudowa domów, aż po większe, duże prace inżynieryjne.

Studium dokumentacji uwzględnia ryzyko, jakie stwarzają dla rozwoju obecne lub wcześniejsze potencjalnie zanieczyszczające zastosowania oraz zagrożenia geotechniczne, lub środowiskowe terenu i otaczającego go obszaru. Źródłami informacji, które zazwyczaj specjaliści przeglądają podczas tego procesu, są:

  • Przegląd map historycznych
  • Poprzednie użytkowanie gruntów
  • Wyszukiwanie archiwów historycznych
  • Uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne
  • Działalność górnicze
  • Stabilność gruntów
  • Incydenty zanieczyszczenia
  • Oznaczenia wód gruntowych
  • Model koncepcyjny obiektu
  • Zalecenia z badania gruntu

Opracowanie specyficznego dla danego terenu modelu koncepcyjnego oraz nakreślenie przewidywanego otoczenia fizycznego i geoekologicznego pozwala im na określenie precyzyjnego i ukierunkowanego badania gruntu.

Fachowcy wykorzystują wyniki badań opartych na analizie źródeł wtórnych oraz zarys propozycji rozwoju w celu zaprojektowania odpowiedniego, inwazyjnego badania gruntu, z zastosowaniem technik, które będą zależeć od specyficznych dla danego terenu okoliczności, takich jak przewidywana geologia, wcześniejsze użytkowanie gruntów, topografia i dostęp. Natomiast prace w terenie obejmują wiercenie zarówno płytkich, jak i głębokich otworów poszukiwawczych w celu ustalenia warunków gruntowych.


Źródła:
 http://www.geodrill.pl/badania-gruntu.html - Geologia inżynierska
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:  
fb icon tweeter icon